GIBALNI INŠTITUT VIJA VAJA

V Vija Vaji ples živi. Je dom drugačen, za vse ljudi. Poboža dušo,
vzbudi strasti, razpre ti krila, da telo poleti. Plesu da zgodbo, ga
oživi, z iskrenim dotikom zdravi ljudi.
V Vija Vaji živi plesna poezija!