PRIJAVA

Prijavo z imenom, priimkom in navedbo plesnega tečaja, ki ga želite obiskovati, lahko pošljete na:

info@vija-vaja.org